Veelgestelde vragen

Heb je vragen over het compensatiepotje, kijk dan hieronder of je vraag ertussen staat. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar salarisvragen@aronszorg.nl.

icon

Algemeen

Waarom is er gekozen voor de (her)invoering van het compensatiepotje?
Door het compensatiepotje krijg je de mogelijkheid om extra gewerkte uren sneller uitbetaald te krijgen, namelijk iedere salarisperiode.

In 2020 is het compensatiepotje bij Arons Thuiszorg afgeschaft. Het compensatiepotje was toen niet conform de CAO VVT. Hoe kan het compensatiepotje dan nu weer opnieuw ingevoerd worden?
In de nieuwe CAO VVT die per 1 maart 2022 is ingegaan, is een regeling opgenomen m.b.t. meeruren. Extra gewerkte uren die je niet kunt compenseren in tijd, zijn meeruren. Deze meeruren mag je volgens de CAO VVT tussentijds uit laten betalen. Het compensatiepotje voorziet in deze mogelijkheid.

Is de OR geraadpleegd m.b.t. de invoering van het compensatiepotje?
Ja, de OR heeft akkoord gegeven voor de invoering van het compensatiepotje per 01-01-2023.

De werking van het compensatiepotje

Hoe werkt het compensatiepotje?
Je krijgt altijd jouw contracturen uitbetaald. Eventuele meer of minder gewerkte uren worden automatisch met het saldo van het compensatiepotje verrekend. Het compensatiepotje heeft een grens. De grens van het compensatiepotje is 10 uur voor medewerkers die werkzaam zijn als Hulp bij het Huishouden. Voor V&V- en kantoormedewerkers is deze grens 16 uur. Zodra het saldo in het compensatiepotje boven deze grens uitkomt, worden de uren daarboven automatisch aan je uitbetaald bij de salarisuitbetaling.

Heeft het compensatiepotje invloed op mijn normale salaris?
Nee, je krijgt altijd de contracturen per periode van 4 weken uitbetaald.

Hoe worden de contracturen per periode berekend?
De contracturen per week doe je keer 4 en dan krijg je de contracturen per periode.

Als ik minder werk dan mijn contracturen per periode, wat gebeurt er dan?
De uren die je te weinig hebt gewerkt in die periode, worden in mindering gebracht op het saldo van het compensatiepotje. Hierdoor kun je ook een negatief saldo krijgen (min-uren).

Als ik meer werk dan mijn contracturen per periode, wat gebeurt er dan?
De uren die je extra hebt gewerkt worden automatisch bijgeschreven op het saldo van het compensatiepotje.

Mijn saldo komt deze periode boven de grens, wanneer krijg ik deze uren dan uitbetaald?
Bij iedere salarisbetaling zullen alle uren boven de grens (10 uur bij HbhH en 16 uur bij V&V en kantoor) aan je uitbetaald worden.

Ik wil deze salarisperiode graag direct mijn extra gewerkte uren uitbetaald krijgen. Ik zit nog niet aan de grens. Wat kan ik doen?
Je kunt één keer per jaar het compensatiepotje volstorten tot de grens met bovenwettelijke verlofuren. Alle extra gewerkte uren zullen dan direct aan je uitbetaald worden.

Waar kan ik de bovenwettelijke verlofuren vinden?
Je kunt straks in het nieuwe roostersysteem ONS zien hoeveel bovenwettelijke verlofuren je hebt. Uitleg hierover volgt nog.

Ik heb een negatief saldo, min-uren. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn saldo op 0 komt?
Je kunt extra werken of je kunt bovenwettelijke verlofdagen inzetten om het saldo van je compensatiepotje op 0 te krijgen.

Wat kan ik doen om min-uren weg te werken?
Min-uren moet je compenseren, dat kan door extra te werken. Je kunt ook bovenwettelijk verlofuren inzetten om je min-uren te compenseren.

Waar kan ik zien hoeveel uren er in mijn compensatiepotje zitten?
In het nieuwe roostersysteem (ONS) zijn de uren in je compensatiepotje zichtbaar. Op de datum waarop het salaris wordt betaald wordt het saldo bijgewerkt.

Als ik om persoonlijke redenen niet deel kan nemen aan het compensatiepotje, wat is er dan mogelijk?
Je kunt in overleg treden met jouw zorgcoördinator, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Krijg ik direct bij aanvang van mijn dienstverband een compensatiepotje?
Ja, direct bij aanvang van het dienstverband wordt het compensatiepotje aangezet. Je start met een saldo van 0.

Ik ga uit dienst, wat gebeurt met de plusuren die nog in mijn compensatiepotje zitten?
Je krijgt alle plusuren uit het compensatiepotje uitbetaald. Een eventueel negatief saldo zal verrekend worden met verlofuren, vakantiegeld of de eindejaarsuitkering.

Waar kan ik de regeling m.b.t. het compensatiepotje vinden?
Via Arons Zorg Kwaliteit kun je de regeling van het compensatiepotje vinden.

Invoering per 1 januari 2023

Ik heb nog plusuren uit 2022, wat gebeurt daarmee? Worden die plusuren in het compensatiepotje gestort?
De plusuren uit september, oktober, november en december 2022 worden in de 3de week van januari 2023 aan je uitbetaald. Deze komen dus niet in het compensatiepotje. Je start dus met een saldo van 0.

Wanneer is het saldo van het compensatiepotje van 2023 te zien?
Op 8 februari 2023 is het saldo van het compensatiepotje zichtbaar in ONS, het nieuwe roostersysteem.

Ik wil bij de eerste uitbetaling van 2023, op 8 februari, direct extra gewerkte uren uitbetaald krijgen. Kan dat?
Ja, je krijgt één keer per jaar de mogelijkheid om het compensatiepotje te vullen met bovenwettelijk verlof. Hierdoor zit het compensatiepotje direct vol tot de grens en worden de extra gewerkte uren direct aan je uitbetaald. Als je bij de salarisbetaling van 8 februari gebruik wilt maken van deze optie, moet je dit verzoek vóór 20 januari 2023 indienen bij jouw HR, via HR@aronszorg.nl.

Ik heb min-uren uit 2022. Heeft dat invloed op het saldo van mijn compensatiepotje?
Ja, je start met een negatief saldo. De min-uren dienen eerst gecompenseerd te worden zodat je saldo op 0 kan komen te staan. Dit kan door extra te werken of door het inzetten van bovenwettelijke verlofuren.

Compensatiepotje in combinatie met de 4-wekelijkse verloning

Hoe worden de contracturen per (salaris)periode van 4 weken berekend?
De contracturen per periode zijn jouw contracturen per week, keer 4. Dus als je een contract hebt van 20 uur per week. Zijn de contracturen per periode 80 uur. (20 uur keer 4)

Wat is de invloed van de 4-wekelijkse verloning op het compensatiepotje?
De contracturen per periode van 4 weken zijn de basis. Heb je meer gewerkt dan die contracturen per periode, dan krijg je die uren bijgeschreven in het compensatiepotje. Heb je minder uren gewerkt dan de contracturen per periode, dan worden die uren afgeschreven van het saldo uit jouw compensatiepotje.

Wanneer krijg ik de plusuren uitbetaald in de eerste 4 salarisperiodes van 2023?
Die uren krijg je uitbetaald tijdens de nabetaling, de eerste keer dus op 8 februari, daarna op 8 maart, daarna op 5 april en zo verder. Vanaf periode 5 krijg je de plusuren uitbetaald tegelijk met het salaris van de contracturen. Dus op 31 mei, daarna op 28 juni en zo verder. Zie schema hieronder.

Heb je vragen? Bel of mail ons: