Arons Zorg

Voorzitter RvT Hans Cosijnse neemt afscheid

Acht jaar geleden begon Hans Cosijnse als lid van de Raad van Toezicht bij Arons Zorg (toen nog IVT). De driekoppige RvT werd al snel uitgebreid naar een vierkoppige raad. Met zijn economische achtergrond was het logisch dat Hans de financieel/economische portefeuille onder zijn hoede nam.

icon

Veranderingen

Tijdens zijn achtjarige termijn zijn er veel veranderingen geweest. Hans: “Destijds was Arons Zorg een kleine organisatie die er financieel niet heel goed voorstond. Er is toen fors ingezet op een verbetertraject.” Door een strakke sturing door middel van maandelijkse rapportages, de overname van Pantein-Vivent en een verdere omzetgroei, kon de overhead beter worden gedekt. Er kwam meer ruimte in de organisatie en een volgende logische stap volgde; de ontvlechting van één stichting naar drie aparte stichtingen te weten een Holding met twee poten; Thuiszorg en Kraamzorg.

In 2018 werd Hans benoemd tot voorzitter van de RvT en tegelijkertijd vertrok ook de toenmalige bestuurder: “Dat was wel een uitdaging.” De organisatie bleek veel kwetsbaarder dan gedacht, processen en procedures lagen niet echt vast en ook de automatisering bleek niet toekomstgericht. Er werd een driejarenplan opgesteld om de organisatie weer op het juiste spoor te krijgen. “Inmiddels bevindt dit driejarenplan zich in een afrondende fase en is Arons Zorg een volwaardige organisatie geworden,” vertelt Hans.


Arons Zorg is in de afgelopen jaren een volwaardige organisatie geworden.

De rol van de Raad van Toezicht

Ondanks dat de Raad van Toezicht een toezichtsorgaan is, zijn de leden, met name de laatste jaren, erg betrokken geweest bij de ontwikkelingen binnen Arons Zorg. Inmiddels kan de organisatie zoals die nu staat zich goed redden. “We vergaderen zeven keer per jaar met bestuurder Marjolein Jaquet, waarbij we vooral klankborden, maar uiteraard ook adviseren en indien nodig (voorgenomen)besluiten accorderen,” aldus Hans. Daarnaast zijn er jaarlijks enkele contactmomenten vanuit de verschillende commissies (kwaliteit en financiën) met bestuurder / MT of de betreffende professionals in de organisatie.

Onderscheidend vermogen van Arons Zorg

Op de vraag waarin Arons Zorg zich onderscheidt, zegt Hans: ‘Het kleinschalige en het persoonlijke. Het binden en boeien van zowel medewerkers als klanten, maar ook het kwaliteitsniveau.”

In het afgelopen jaar hebben de gevolgen van de corona pandemie bij klanten én medewerkers duidelijk veel gevolgen gehad. Ook Arons Zorg heeft te maken gehad met zieke klanten en medewerkers, eenzaamheidsproblematiek, angsten en onzekerheden. Dit heeft uiteraard ook gevolgen gehad op de bedrijfsresultaten en de positieve effecten van verbeteringen in de bedrijfsvoering zijn wat ondergesneeuwd geraakt. Ook is er sprake van een slechter resultaat dan verwacht. Maar hier tegenover staan onbetaalbare zaken zoals een enorme verbondenheid en wederzijds begrip om samen uit de crisis te komen.

Uitgelicht