Wat kost het?

Als je ouder wordt of last krijgt van je gezondheid, kan verpleging of verzorging thuis nodig zijn. Een wijkverpleegkundige geeft een indicatie voor welke zorg nodig is. In de meeste situaties wordt de zorg dan vergoed uit het basispakket: Zorgverzekeringswet (ZVW). Voor deze vorm van thuiszorg ben je, net als voor een bezoek aan de huisarts, geen eigen bijdrage verschuldigd.

icon

ZVW indicatie en financiering

Met een indicatie van de Zorgverzekeringswet (ZVW) kun je persoonlijke verzorging en/of verpleging ontvangen die vergoed wordt door de zorgverzekeraar waar je verzekerd bent. De indicatie wordt verzorgd door onze wijkverpleegkundige in opdracht van de zorgverzekeraar. Met een indicatie kun je gebruikmaken van de geïndiceerde zorg via Zorg in Natura (ZIN) of het Persoonsgebonden Budget (PGB). Bij een PGB kun je zelf kiezen waar je de zorg inkoopt, bij ZIN levert Arons Zorg de zorg.

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding valt, net als de huishoudelijke verzorging, onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit wordt uitgevoerd door de gemeente waar je woont. Bij de gemeente kun je een indicatie aanvragen. Arons Zorg kan je hierbij adviseren. Je betaalt een eigen bijdrage voor WMO zorg en diensten. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van je eigen bijdrage. Voor meer informatie bel je naar het CAK, 0800-19 22 of kijk je op de website van het CAK.

Wet Langdurige Zorg

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg nodig hebben. Deze zorg ontvang je van Arons Zorg en/of een andere zorgorganisatie.  Het CIZ beoordeelt of je recht hebt op een indicatie. Voor deze zorgverlening wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor meer informatie kijk je op de website van CIZ.

PGB en particuliere zorg

Als je zorg wilt ontvangen zonder dat je over een indicatie beschikt, is dat uiteraard mogelijk. Voor klanten met een Persoonsgebonden Budget (PGB) of particulieren hanteert Arons Zorg een standaard uurtarief voor zowel persoonlijke verzorging als verpleging. Voor meer informatie over de tarieven kun je contact met ons opnemen. Voor meer informatie over PGB verwijzen wij je naar de website Per Saldo.