Arons Zorg

Lees hier meer informatie over onze coronamaatregelen met betrekking tot onze thuiszorg.

Verpleging en Verzorging

We worden tegenwoordig steeds ouder en blijven steeds langer thuis wonen. Het kan voorkomen dat je voor korte of langere tijd verpleging of verzorging nodig hebt. Arons Zorg biedt hulp van persoonlijke verzorging tot verpleging, zodat je onbezorgd thuis kunt blijven wonen.

Het doel van onze ondersteuning is om mensen te helpen bij hun zelfstandigheid.

 

icon

Wijkteams

Binnen de afdeling Verpleging en Verzorging werken we met wijkteams. Elk wijkteam heeft een eigen wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige streeft er naar om je zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Dit door middel van inzet van ondersteunende hulpmiddelen, het in kaart brengen van mogelijkheden binnen je eigen netwerk en de inzet van Verpleging en Verzorging.

Onze wijkteams leveren zorg in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Onze medewerkers laten hun zorghart spreken. Ze willen er echt voor de klant zijn.

icon

24 uur per dag bereikbaar

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via het nummer 073-631 1300.

Aanvragen van Verpleging en Verzorging? Plan een intakegesprek in!

Aanvragen Verpleging en Verzorging

Intake

Bij aanvang van de zorg maakt de wijkverpleegkundige een afspraak met je voor een intakegesprek aan huis. Tijdens dit intakegesprek wordt gekeken naar de zorg die je nodig hebt, waarbij we zo veel mogelijk rekening houden met je persoonlijke situatie, wensen en behoeften. In overleg maken we samen afspraken over de zorg, deze afspraken worden vastgelegd in een zorgplan.

Voor iedere klant werken wij met een vast team verpleegkundigen en/of verzorgenden. De wijkverpleegkundige is je vaste aanspreekpunt voor vragen over de zorgverlening.