Menu

Hiep Hulp Hoera!

“Sinds een aantal jaar krijg ik Hulp bij het Huishouden van Arons Zorg. Mijn hulp is een lot uit de loterij!”

Thuiszorgwinkel

Wilt u zorghulpmiddelen huren, lenen of kopen? Bezoek dan onze winkel aan de Weerdskampweg 21 in Den Bosch. Ook voor het terugbrengen van hulpmiddelen bent u bij ons aan het juiste adres. Onze winkelmedewerkers geven u graag persoonlijk en deskundig advies. Lees meer.

Next

Ontwikkelingen m.b.t. Corona

Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn wij als thuiszorgorganisatie extra alert. Voor meer informatie volgt u onze nieuwsberichten.

Update Coronavirus en thuiszorg

Beste klant in de huishoudelijke zorg,

De toespraak van onze minister-president is nu 24 uur oud en de impact van zijn boodschap is groot. In de afgelopen weken is gebleken wat dit Coronavirus voor onze samenleving kan betekenen. De toespraak van onze minister-president maakt dit nog extra duidelijk. Het virus gaat ons allemaal op de een of andere manier raken.

Formeel valt Arons Zorg onder de vitale beroepen (zorg) en dient het werk, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, door te gaan. Aangezien we geen medische thuiszorg verlenen is er geen absolute noodzaak om de zorg in alle gevallen door te laten gaan. Daarom kunnen en willen we vooral samen met onze klanten en medewerkers er zo praktisch en veilig mogelijk mee om gaan.

Inmiddels zijn er door Arons Zorg vergaande maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te beperken.

Richtlijnen

Arons Zorg houdt zich aan de volgende richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM speciaal voor zorgpersoneel.

 • Bij verkoudheid en/of hoesten in combinatie met koorts blijven onze zorgmedewerkers thuis en gaan niet naar de klant;
 • Bij alleen verkoudheid en/of hoesten kan een gepland zorgmoment in principe doorgaan. De afstand tussen klant en medewerker wordt altijd door beiden in acht genomen (fysieke afstand is minimaal 1,5 meter).

Wij roepen onze klanten op om samen met onze medewerkers het hygiëne protocol op te volgen, dat bestaat uit:

 1. Geen handen schudden;
 2. Regelmatig handen wassen en papieren handdoekjes gebruiken;
 3. Hoest en/of nies in de binnenkant van de elleboog;
 4. Gebruik papieren zakdoekjes (na gebruik direct weggooien).

Extra richtlijnen vanuit Arons Zorg

 • Medewerkers bellen voorafgaand aan hun bezoek de klant en bepalen samen of de hulp wenselijk is, mogelijk is andere hulp nodig bijv. het doen van de boodschappen.
 • Medewerkers die het vermoeden van besmetting hebben, melden dit bij de huisarts en de leidinggevende. Zij volgen het advies om wel of niet te mogen werken op.

In de praktijk

Wel zijn er natuurlijk de nodige praktische situaties waarin de klanten, zorgverleners of Arons Zorg hier anders mee om kunnen of moeten gaan.

 1. Het kan zijn dat klanten zelf geen zorg willen, omdat ze geen risico willen lopen voor zichzelf of hun omgeving. Dit is zeer begrijpelijk. Zij kunnen dit tijdig aan Arons Zorg doorgeven, bij voorkeur via e-mail: PlanningHH@aronszorg.nl. Hierin vermelden ze de volgende informatie:
  – Naam klant
  – Geboortedatum
  – Datum hervatten zorgmoment
  – Reden van afmelding
 2. Indien de klant zich telefonisch afmeldt (via 073 631 1300), stelt onze receptiemedewerker de klant een paar vragen om in kaart te brengen of er andersoortige hulp nodig is.
 3. Klanten of medewerkers of hun directe omgeving behoren tot een risicogroep en willen daarom ieder risico vermijden: Hier gaan we begripvol mee om en men kan hier verlof hiervoor opnemen.
 4. Medewerkers hebben minder klanten en komen niet aan hun contracturen: Deze medewerkers worden bij andere klanten ingezet die wel hulp kunnen ontvangen.
 5. Medewerkers die niet aan de contracturen komen, kunnen op een andere wijze ingezet worden ten behoeve van de zorg voor onze klanten. Medewerkers kunnen samen met de klanten afstemmen of ze andere hulp nodig hebben, denk aan boodschappen doen en hond uitlaten.
 6. Medewerkers met een gevolgde ADL training worden opgeroepen zodat ze extra ingezet kunnen worden in de ADL zorg. Hierbij denken we aan laag-complexe zorg zoals steunkousen aantrekken, helpen bij aankleden etc.
 7. Klanten die zorg hebben afgezegd worden met regelmaat (minimaal 1x per week) gebeld door de eigen huishoudelijke hulp met de vraag hoe het gaat en of men andere vormen van hulp nodig heeft. Is er sprake van een andere hulpvraag dan zal de medewerker dit melden bij de leidinggevende.

Gevolgen

Dit alles zal behoorlijk veel gevolgen hebben voor de planning. We zullen zo veel als mogelijk de zorg aanpassen naar de behoefte, maar zullen ongetwijfeld ook tegen de nodige uitdagingen aanlopen i.v.m. verminderde capaciteit. Wij hopen dan op het nodige begrip voor deze speciale omstandigheden en zullen ons uiterste best doen alles in goede banen te leiden.

Het zijn bijzondere en zorgelijke tijden. Voor nu willen wij onze medewerkers bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en willen we onze klanten bedanken voor het vertrouwen in de zorg en onze medewerkers.

Bericht geplaatst op 18 maart 2020
Ga naar desktopversie Ga naar mobiele versie