Menu

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen

“Het lukte mij niet meer om alles alleen te doen in huis. Maar met Hulp in het Huishouden van Arons Zorg kan ik gelukkig nog thuis blijven wonen.”

Persoonlijk en dichtbij

U staat centraal bij Arons Zorg. Snel, flexibel en adequaat springen wij in op uw zorgaanvraag.

‘Wie wordt hier nu voor het lapje gehouden?’

Arons Zorg maakt zich hard voor het waarborgen van de veiligheid van haar medewerkers. We willen voor onze medewerkers het beste. Daarom hebben wij samen met andere organisaties dit opiniestuk opgesteld. Lees verder.

Next

Ontwikkelingen m.b.t. Corona

Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn wij als thuiszorgorganisatie extra alert. Voor meer informatie volgt u onze nieuwsberichten.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Raad van Toezicht

Toezicht op zorg, cliënt en medewerker

De Raad van Toezicht is het hoogste, maar voor de meeste mensen vaak het meest onzichtbare orgaan binnen een organisatie. In de dagelijkse praktijk opereert de Raad vooral op de achtergrond. Zij stellen zich zo goed mogelijk op de hoogte van het wel en wee van de organisatie, om zo de belangen van de cliënten en de medewerkers te behartigen.

Stichting Arons Zorg hanteert het Raad-van-Toezicht model. Dit betekent dat de dagelijkse leiding in handen is van de Raad van Bestuur. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Arons Zorg de doelstellingen nastreeft die vastliggen in de statuten. Belangrijke doelen voor Arons Zorg zijn het geven van kwalitatief goede verpleegkundige thuiszorg en hulp bij het huishouden. Dit wordt gekoppeld aan goed werkgeverschap voor de medewerkers van de Bossche thuiszorgorganisatie.

Concrete onderwerpen waar de Raad van Toezicht zich mee bezig houdt, zijn beleid en strategie, financieel beheer, naleving van wet- en regelgeving evenals cliënt- en medewerkertevredenheid. Daarnaast fungeert hij als klankbord voor de Raad van Bestuur.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit vier leden:

  • Hans Cosijnse (voorzitter)
  • Melanie Breedveld
  • Helma van den Brink
  • Vincent Bakx

Hans Cosijnse

“Sinds vijf jaar ben ik met veel plezier lid van de RvT. Inmiddels vervul ik de rol van voorzitter. Mijn primaire aandachtsgebied is de bedrijfsvoering en financiën. Het is mooi te zien dat na een penibele situatie en enkele roerige jaren Arons Zorg er nu goed voorstaat. Ik ben 58 jaar, getrouwd en heb twee studerende kinderen. Ik woon in Vught en reis vier dagen per week naar Utrecht waar ik werk als econoom in de rol van beleidsadviseur bij de brancheorganisatie voor gehandicapten (VGN). Dat betekent veelvuldig overleg met de NZa, ministerie van VWS en verzekeraars. Door mijn werk ben ik goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de zorg en op financieel gebied. Ik vind het een eer me in te mogen zetten voor Arons Zorg. Een club om trots op te zijn!”

Helma van den Brink

Passie voor de zorg
“Mijn hele werkzame leven speelt zich af in de gezondheidszorg. Het heeft me gebracht waar ik nu ben en geleerd dat ik weet hoe te boeien en te binden, leiderschap laat zien en mensen inspireer en een stap verder breng in hun persoonlijke ontwikkeling. Kwaliteit en veiligheid van zorg, transparantie en doelmatigheid zijn thema’s die ik daarbij belangrijk vind. Met veel plezier en resultaat heb ik steeds diverse functies in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg vervuld, zowel op het gebied van de zorg als algemeen strategisch management. Met deze ervaringen wil ik graag bijdragen aan de doelrealisatie van Arons Zorg die kwaliteit van de zorg en een persoonlijke benadering hoog in het vaandel heeft staan. Het is mijn ambitie om resultaten te verbeteren door het optimaliseren van de prestatie van organisaties en professionals. Hierbij hou ik oog op het resultaat en de verschillende persoonlijke belangen en zoek ik naar een juiste balans tussen de organisatie- en de diverse persoonlijke doelstellingen.”

Melanie Breedveld

Melanie Breedveld is sinds 2014 lid van de Raad van Toezicht met een juridisch portefeuille. In het dagelijks leven is zij een ervaren en bevlogen arbeidsrechtadvocaat met eigen kantoor in Den Bosch en Arnhem. Zij houdt zich al jaren bezig met uiteenlopende juridische vraagstukken waar een werkgever mee geconfronteerd kan worden. Vraagstukken die zich natuurlijk voor een groot gedeelte ook in de zorgsector afspelen. Na jarenlang lid te zijn geweest van een RvT bij een grote scholen-alliantie, vervult zij nu met veel plezier de rol van positief – kritische toezichthouder bij onze zorginstelling.

Vincent Bakx

“In juli 2018 ben ik lid geworden van de RvT en neem mijn management, advies en veranderkundige vaardigheden mee naar Arons Zorg. Maatschappelijk ondernemerschap en Rijnlands werken heb ik hoog in het vaandel staan. Betrokkenheid, leren en ontwikkelen, klantgerichtheid, transparantie en creativiteit zijn zaken waar ik voor ga. Het zijn zaken met een ziel, die elke dag weer anders zijn, waar de mens centraal staat, hierdoor word ik geboeid. Ik ben mijn carrière begonnen als praktiserend fysiotherapeut en onderzoeker bij een wetenschappelijk onderzoeksinstituut. De praktijk van gezondheidszorg praktijk bleef echter altijd lonken vandaar dat ik later zowel in ziekenhuizen, thuiszorginstellingen als verpleeg- en verzorgingshuizen ruime ervaring heb opgedaan als manager, projectleider en adviseur. Mijn motto: Wees de verandering die je wilt zien en zijn! Dit zorgt voor een goede balans tussen een mens- en een bedrijfsgerichte aanpak zodat je verbinding kan realiseren op alle niveaus tussen klant en medewerker en medewerkers onderling.”

Ga naar desktopversie Ga naar mobiele versie