Menu

Hiep Hulp Hoera!

“Sinds een aantal jaar krijg ik Hulp bij het Huishouden van Arons Zorg. Mijn hulp is een lot uit de loterij!”

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen

“Het lukte mij niet meer om alles alleen te doen in huis. Maar met Hulp in het Huishouden van Arons Zorg kan ik gelukkig nog thuis blijven wonen.”

‘Wie wordt hier nu voor het lapje gehouden?’

Arons Zorg maakt zich hard voor het waarborgen van de veiligheid van haar medewerkers. We willen voor onze medewerkers het beste. Daarom hebben wij samen met andere organisaties dit opiniestuk opgesteld. Lees verder.

Next

Arons Zorg ook in Sint-Michielsgestel

Arons Zorg is wederom gecontracteerd als thuiszorgpartner door de Gemeente Sint-Michielsgestel. Lees verder

Hiep Hulp Hoera!

Cliëntenraad Thuiszorg

Wat is een Cliëntenraad?
Waarom een Cliëntenraad?
Samenstelling Cliëntenraad Arons Zorg
De rechten
De werkzaamheden en koffiegesprekken
Invloed en meepraten?

Wat is een Cliëntenraad?

De Cliëntenraad is, te midden van iedereen die betrokken is bij de zorg- en dienstverlening, de enige die kan praten vanuit de ervaringen van cliënten. De Cliëntenraad is daardoor als het ware de stem van de cliënt.

naar boven

Waarom een Cliëntenraad?

Voor Arons Zorg staat de wens van de cliënt centraal. Daarom willen we continu weten wat de wensen zijn van onze cliënten, wat ze vinden van de geboden zorg en alles daar omheen. De cliënt wordt gehoord in de Cliëntenraad. De raad behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënt en oefent via overleg met de directie invloed uit op het beleid.

naar boven

Samenstelling Cliëntenraad Arons Zorg

Bij voorkeur nemen cliënten van Arons Zorg zitting in de raad. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen ook familieleden lid zijn van de Cliëntenraad. Tevens zijn niet-cliënten met affiniteit voor zorg van harte welkom.

Op dit moment bestaat de Cliëntenraad Arons Zorg uit onderstaande leden. De leden van de cliëntenraad worden benoemd door het bestuur van Arons Zorg voor een periode van drie jaar. Zittende leden kunnen maximaal twee periodes van drie jaar deelnemen.

 • Herman van Oers (voorzitter)
 • Kitty Los
 • Yvonne van Daelen – Boel
 • Mia Manders
 • Cor Swaagman

Heeft u ook interesse om lid te worden van de Cliëntenraad? Bekijk dan hier onze vacature en hoe u in contact kunt komen met de Cliëntenraad Arons Zorg.

naar boven

De rechten

De Cliëntenraad heeft het wettelijk recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Directie van Arons Zorg over de zorg- en dienstverlening. Zij hebben recht op informatie zoals het zorgbeleid of de klachtenregeling. In een periodiek overleg komen de Cliëntenraad en de Directie bij elkaar.

De Cliëntenraad heeft het recht om ten minste één persoon voor te dragen als lid van het Bestuur c.q. Raad van Toezicht van Arons Zorg.

naar boven

De werkzaamheden

Binnen de Cliëntenraad praat de cliënt niet alleen mee over de geboden zorgverlening, maar ook over de ontwikkelingen binnen Arons Zorg. Dankzij deze raad kan de organisatie actief aandacht besteden aan onderwerpen die bij de cliënten leven. De Cliëntenraad is de spreekbuis namens de cliënten, behartigt belangen van cliënten en adviseert de Directie. Om deze functie goed uit te voeren, is contact met de cliënt erg belangrijk.

Welke thema’s vindt de Cliëntenraad belangrijk?

 • Zorginnovatie
 • Veiligheid
 • Gezondheid en hygiëne
 • Mentale verzorging en maatschappelijke ondersteuning
 • Verbeteracties en deskundigheid
 • Klanttevredenheid en service

Jaarlijks publiceert de Cliëntenraad een jaarverslag waarin wordt weergegeven wat de Cliëntenraad het afgelopen jaar heeft gedaan. Tevens geven zij in dit verslag inzicht in de plannen voor het komende jaar.

Koffiegesprekken

Om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt onder de cliënten en de kwaliteit te borgen, voert de Cliëntenraad jaarlijks zogenaamde koffiegesprekken met een aantal cliënten van Arons Zorg.

Verder richt zich de Cliëntenraad uitsluitend op het algemeen belang van cliënten thuiszorg. Voor individuele klachten heeft Arons Zorg een eigen klachtenregeling ontwikkeld. Meer weten? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van Arons Zorg via telefoonnummer: (073) 631 1300.

naar boven

Invloed en meepraten?

De resultaten van de Cliëntenraad komen werkelijk ten goede aan de cliënten en de zorg. Dat maakt het werk de moeite waard. Neem contact op met de Cliëntenraad Arons Zorg:

 • wanneer u meer informatie wenst;
 • als u lid wilt worden van de Cliëntenraad Arons Zorg. De raad zoekt nieuwe, enthousiaste leden;
 • als u suggesties heeft om de zorg te verbeteren;
 • als u de Cliëntenraad wilt uitnodigen voor een gesprek bij u thuis.

U bereikt de Cliëntenraad Arons Zorg via het e-mailadres clientenraad@aronszorg.nl

naar boven

Ga naar desktopversie Ga naar mobiele versie