Menu

Thuiszorgwinkel

Wilt u zorghulpmiddelen huren, lenen of kopen? Bezoek dan onze winkel aan de Weerdskampweg 21 in Den Bosch. Ook voor het terugbrengen van hulpmiddelen bent u bij ons aan het juiste adres. Onze winkelmedewerkers geven u graag persoonlijk en deskundig advies. Lees meer.

Arons Zorg op weg met Smarts ForFour

Arons Zorg is met haar opvallend bestickerde Smarts van verre herkenbaar. Iedere dag doorkruisen onze verpleegkundigen en kraamverzorgenden ’s-Hertogenbosch en omstreken om onze klanten van zorg op maat te voorzien… Lees verder.

Continuïteit van zorg staat voorop!

“Door een vast team aan verpleegkundigen en verzorgenden kan ik rekenen op zorg, iedere dag.”

Next

Ontwikkelingen m.b.t. Corona

Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn wij als thuiszorgorganisatie extra alert. Voor meer informatie volgt u onze nieuwsberichten.

Vragen

Algemene vragen

Wat kan Arons Zorg mij bieden?
Wij bieden onze cliënten: Hulp bij het Huishouden, Begeleiding, Persoonlijke Verzorging, Verpleging, uitleen van hulpmiddelen, advies, instructie en voorlichting. Daarnaast biedt Arons Zorg kraamzorg, cursussen rondom de zwangerschap en expertise op het gebied van borstvoeding.

Wat is en doet het zorgkantoor?
Het zorgkantoor voert namens alle zorgverzekeraars (ziekenfondsen en de particuliere zorgverzekeraars) in een regio de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) uit. De thuiszorg valt onder deze wet. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor voldoende zorg in de regio. Daartoe sluit het zorgkantoor overeenkomsten af met zorgaanbieders zoals thuiszorginstellingen. U kunt bij het zorgkantoor terecht voor het aanvragen van een Persoons Gebonden Budget (PGB)

Hoe kom ik aan een Persoons Gebonden Budget (PGB)?
Voor verpleging en verzorging thuis kunt u een PGB aanvragen. Hiervoor hebt u een verwijzing nodig (een geldige medische oorzaak). Hiervoor kunt u terecht bij Arons Zorg. Dus niet meer bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een verpleegkundige zal deze vaststelling regelen. Bij de vaststelling van de hoogte van het budget wordt rekening gehouden met het soort en de hoeveelheid hulp die u nodig heeft. Kijk voor meer informatie op www.pgb.nl.

Hoe deskundig is de medewerker van Arons Zorg?
Arons Zorg heeft goed opgeleide en vakkundige medewerkers in dienst. De kwaliteit van onze zorg staat hoog in het vaandel. Onze medewerkers nemen regelmatig deel aan scholing en bijscholing. U kunt erop vertrouwen dat medewerkers van Arons Zorg hoogwaardige zorg leveren met een persoonlijke benadering.

Hoe kom ik aan hulpmiddelen?
Voor het bestellen van (grote) hulpmiddelen werkt Arons Zorg samen met Medipoint. U bestelt de benodigde hulpmiddelen via Arons Zorg en Medipoint levert de hulpmiddelen thuiszorg bij u thuis af en haalt deze weer op na de uitleenperiode. Voor meer informatie over hulpmiddelen neemt u contact op met Arons Zorg of neem een kijkje op de website van Medipoint: www.medipoint.nl

Waar kan ik terecht met eventuele klachten?
Onze medewerkers zullen regelmatig met u bespreken of de zorgverlening naar wens verloopt. Wanneer u een klacht heeft, wordt u verzocht dit zo snel mogelijk kenbaar te maken. Arons Zorg beschikt over een interne klachtenregeling, een eigen klachtenfunctionaris en is tevens aangesloten bij een externe Klachtencommissie. Wij stellen alles in het werk om uw klacht te verwerken. Meer informatie over het indienen van een klacht, de behandeling van de klacht en de klachtenfunctionaris vindt u op: http://aronszorg.nl/thuiszorg/organisatie/klachten

Wie beslist als de zorgvrager dat zelf niet kan in de thuiszorg?
Er zijn cliënten die niet meer voor zichzelf kunnen beslissen. Deze mensen kunnen dus niet zelf instemmen met hun behandeling of verzorging. Een vertegenwoordiger van de cliënt treedt dan als belangenbehartiger op. De vertegenwoordiger neemt beslissingen over bijvoorbeeld de verzorging en verpleging. Meestal is dat de echtgenoot of partner, in andere gevallen kan ook een ouder, kind, broer of zus deze taak op zich nemen.

Ik heb een vraag over de eigen bijdrage die wordt geïnd door het CAK. Waar kan ik terecht?
Het CAK is (gratis) te bereiken op telefoonnummer 0800-1925. Het CAK kan u vertellen hoe hoog de eigen bijdrage is of wat de eigen bijdrage wordt voor een nieuwe cliënt. Arons Zorg kan u informeren over het hoe & wat rondom de eigen bijdrage, maar kan uw eigen bijdrage niet inzien.

Hoe kan ik Arons Zorg buiten kantooruren bereiken?
Ook buiten kantooruren is Arons Zorg bereikbaar via het telefoonnummer (073) 631 1300. U hoort een automatische boodschap. U drukt een ‘1’ wanneer u de bereikbaarheidsdienst wilt spreken.

Mijn medewerker heeft tijdens het zorgmoment schade veroorzaakt door aantoonbare schuld. Waar kan ik schade melden?
Meld uw schade binnen 24 uur na constatering bij Arons Zorg. Voor het indienen van een schade kunt u terecht bij uw hulp. Deze zal de schade digitaal melden bij de organisatie. De benodigde gegevens inventariseert de medewerker via het inventarisatieformulier schademelding. Bij de schadevergoeding wordt uitgegaan van de dagwaarde. Ons schadereglement kunt u vinden op de website.


Hulp bij het Huishouden

Wanneer heb ik recht op Hulp bij het Huishouden?
U heeft recht op Hulp bij het Huishouden indien u door ziekte of beperkingen niet in staat bent om uw huishouden zelfstandig op orde te houden. De gemeente waarin u woont, moet hiervoor een zogenaamde indicatie afgeven. Hierin staat op welke huishoudelijke hulp u recht heeft en voor hoeveel uur per week.

Hoe kan ik Hulp bij het Huishouden aanvragen?
U kunt een aanvraag voor huishoudelijke hulp doen via het WMO-loket van uw gemeente. Een directe link naar het WMO-loket van de gemeenten in ons werkgebied vindt u op onze website.

Wat houdt Hulp bij het Huishouden precies in?
U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar het lukt u niet meer om alles alleen te doen. Arons Zorg kan u ondersteunen in de huishoudelijke werkzaamheden zoals schoonmaken, wassen, strijken en de maaltijdbereiding. De werkzaamheden verschillen per situatie en afhankelijk van uw behoefte. Samen met u wordt bekeken welke activiteiten verricht zullen worden. Op deze manier bieden wij u zorg op maat!

Wat houdt Begeleiding precies in?
Het plannen en uitvoeren van de dagelijkse bezigheden kan een hele opgaaf zijn. Arons Zorg kan u hierbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan het doen van boodschappen of het begeleiden naar afspraken buiten de deur. Samen met u wordt bekeken welke begeleiding wij u kunnen bieden. Op deze manier bieden wij u zorg op maat!

Gaat het bij Hulp bij het Huishouden om tijdelijke of langdurige hulp?
Allebei is mogelijk. De zorgverlening kan zowel langdurig als tijdelijk van aard zijn.

Wat zijn de kosten en de eigen bijdrage van Hulp bij het Huishouden?
Maakt u gebruik van Hulp bij het Huishouden én worden de kosten vergoed door de gemeente (WMO), dan betaalt u uitsluitend een eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt vastgesteld op basis van uw inkomen en uw persoonlijke situatie. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het vaststellen en innen van de eigen bijdrage. Neem voor meer informatie contact op met het CAK en bel (gratis) 0800-1925 of kijk op www.hetcak.nl

Mijn vaste hulp is plotseling ziek. Wat nu?
Wanneer uw vaste hulp van Arons Zorg plotseling ziek is geworden, doen wij onze uiterste best om uw vaste hulp te vervangen. In overleg met u zoeken wij naar een passende oplossing.

Ik ben afwezig op de dag dat ik hulp krijg. Kan ik mijn hulp afzeggen?
Arons Zorg werkt op tijd en op afspraak. Wanneer u een keer geen zorg nodig heeft, dan dient u deze zorgafspraak tijdig af te zeggen. Dit kan kosteloos op de volgende momenten: 1. Afzeggen van de hulp op maandag kan uiterlijk tot vrijdagochtend 12.00 van de voorafgaande week. 2. Afzeggen van de hulp op dinsdag t/m vrijdag kan tot uiterlijk 48 uur voor de zorgafspraak.
Geplande zorgverlening die na de genoemde tijdstippen wordt afgezegd, wordt volledig bij de cliënt in rekening gebracht.


Verpleging en Verzorging

Wat houdt Persoonlijke Verzorging precies in?
Een lichamelijke, psychische of sociale beperking kan invloed hebben op uw zelfstandigheid in de persoonlijke verzorging. Arons Zorg staat voor u klaar in de vorm van bijvoorbeeld hulp bij het wassen of aan- en uitkleden.

Wat houdt Verpleging precies in?
In opdracht van een specialist in het ziekenhuis of de huisarts kan het zijn dat u thuis verpleging nodig heeft. Wij bieden ondersteuning op het gebied van verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, sondevoeding of medicatie.

Hoe vraag ik Verpleging en Verzorging aan?
Wilt u zorg ontvangen van Arons Zorg, neem hiervoor telefonisch contact op met Arons Zorg, afdeling Verpleging en Verzorging: (073) 631 1300.

Wat doet het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)?
Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die de zorgbehoefte vaststelt. Een vertegenwoordiger van de indicatiecommissie komt bij u thuis om vast te stellen welk soort zorg en het benodige aantal zorguren dat u nodig heeft.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de (her)indicatie?
Als u vindt dat het oordeel van het indicatieorgaan niet juist is, kunt u binnen zes weken bezwaar bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aantekenen.

Wanneer moet ik een herindicatie aanvragen?
Ten eerste als de indicatietermijn niet meer geldig is. U ontvangt één tot twee maanden voordat de termijn is afgelopen een formulier van het zorgkantoor. Ten tweede moet u een herindicatie aanvragen wanneer de zorgsituatie verandert waardoor er een ander budget nodig is. Als u denkt dat dat het geval is, kunt u het beste even contact met ons opnemen.

Hoe lang is een indicatiestelling geldig?
Als uw situatie niet verandert kan de indicatiestelling jaren geldig blijven. Wanneer uw situatie echter verandert en er een nieuwe indicatie nodig is, vervalt de oude. De indicatiecommissie controleert echter eens in het jaar of de indicatiestelling nog juist is.

Kunt u het antwoord op uw vraag niet op de website vinden?  Belt u dan naar Arons Zorg, tel. (073) 631 1300.

Ga naar desktopversie Ga naar mobiele versie