Arons Zorg

Raad van Toezicht

Toezicht op zorg, klant en medewerker

De Raad van Toezicht is het hoogste, maar voor de meeste mensen vaak het meest onzichtbare orgaan binnen een organisatie. De Raad van Toezicht wordt door de Raad van het Bestuur op de hoogte gehouden van wat er speelt binnen de organisatie en behartigt op die manier de belangen van de klanten en medewerkers. Bovendien fungeert hij als klankbord voor de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Arons Zorg de doelstellingen nastreeft die vastliggen in de statuten. Belangrijke doelen voor Arons Zorg zijn het geven van kwalitatief goede verpleegkundige thuiszorg, kraamzorg en hulp bij het huishouden. Dit wordt gekoppeld aan goed werkgeverschap. Concrete onderwerpen waar de Raad van Toezicht zich mee bezig houdt, zijn beleid en strategie, financieel beheer, naleving van wet- en regelgeving evenals klant- en medewerkertevredenheid.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit vier leden:

  • Helma van den Brink (voorzitter)
  • Melanie Breedveld
  • Vincent Bakx
  • Rob Mak
icon

Helma van den Brink

Kwaliteit en veiligheid van zorg, transparantie en doelmatigheid zijn thema’s die ik belangrijk vind. Met veel plezier en resultaat heb ik steeds diverse functies in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg vervuld, zowel op het gebied van de zorg als algemeen strategisch management. Met deze ervaringen wil ik graag bijdragen aan de doelrealisatie van Arons Zorg die kwaliteit van de zorg en een persoonlijke benadering hoog in het vaandel heeft staan.

Mijn hele werkzame leven speelt zich af in de gezondheidszorg.

Het is mijn ambitie om resultaten te verbeteren door het optimaliseren van de prestatie van organisaties en professionals. Hierbij hou ik oog op het resultaat en de verschillende persoonlijke belangen en zoek ik naar een juiste balans tussen de organisatie- en de diverse persoonlijke doelstellingen.

Melanie Breedveld

Sinds 2014 ben ik lid van de Raad van Toezicht met een juridische portefeuille. In het dagelijks leven ben ik een ervaren en bevlogen arbeidsrechtadvocaat met eigen kantoor in Den Bosch en Arnhem. Ik houd mij al jaren bezig met uiteenlopende juridische vraagstukken waar een werkgever mee geconfronteerd kan worden. Vraagstukken die zich natuurlijk voor een groot gedeelte ook in de zorgsector afspelen. Na jarenlang lid te zijn geweest van een Raad van Toezicht bij een grote scholen-alliantie, vervul ik nu de rol van positief – kritische toezichthouder bij Arons Zorg.

Met veel plezier vervul ik de rol van toezichthouder met een juridische portefeuille.

Vincent Bakx

In juli 2018 ben ik lid geworden van de Raad van Toezicht en neem mijn management, advies en veranderkundige vaardigheden mee naar Arons Zorg. Betrokkenheid, leren en ontwikkelen, klantgerichtheid, transparantie en creativiteit zijn zaken waar ik voor ga. Ik ben mijn carrière begonnen als praktiserend fysiotherapeut en onderzoeker bij een wetenschappelijk onderzoeksinstituut. De gezondheidszorg bleef echter altijd lonken vandaar dat ik later zowel in ziekenhuizen, thuiszorginstellingen als verpleeg- en verzorgingshuizen ruime ervaring heb opgedaan als manager, projectleider en adviseur.

Wees de verandering die je wilt zien en zijn! Dit zorgt voor een goede balans tussen een mens- en een bedrijfsgerichte aanpak.

Rob Mak

Na jarenlang gewerkt te hebben in de bankwereld en een uitstapje in de wereld van werving, selectie en detachering ben ik in 2002 voor mezelf begonnen. Al vrij snel daarna maakte ik kennis met de zorg, een branche die ik voordien alleen kende van enkele bezoekjes aan de Spoed Eisende Hulp (SEH) met hockeyblessures.
Inmiddels heb ik veel ervaring opgedaan in financiële functies binnen vooral GGZ organisaties (waaronder TBS en verslavingszorg), VVT en sinds vorig jaar in de verstandelijk gehandicaptensector. En ik ben verkocht en verknocht aan de zorg.

De vertaling van zorg naar Euro’s en andersom geeft heel veel voldoening!

Niet dat ik de illusie heb ons financiële zorgstelsel ooit volledig te begrijpen, maar een bijdrage te kunnen leveren aan deze sector, ook vanuit de ondersteunende functies, geeft enorm veel energie.