Raad van Toezicht

Toezicht op zorg, klant en medewerker

De Raad van Toezicht is het hoogste, maar voor de meeste mensen vaak het meest onzichtbare orgaan binnen een organisatie. De Raad van Toezicht wordt door de Raad van het Bestuur op de hoogte gehouden van wat er speelt binnen de organisatie en behartigt op die manier de belangen van de klanten en medewerkers. Bovendien fungeert hij als klankbord voor de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat wij de doelstellingen nastreven die vastliggen in de statuten. Belangrijke doelen voor Arons Zorg zijn het geven van kwalitatief goede kraamzorg. Dit wordt gekoppeld aan goed werkgeverschap. Concrete onderwerpen waar de Raad van Toezicht zich mee bezig houdt, zijn beleid en strategie, financieel beheer, naleving van wet- en regelgeving evenals klant- en medewerkerstevredenheid.

De bestuurder van Arons Zorg is Gerard Peppenster. Verder bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende vier leden:

Ernst Wentzel (voorzitter)
Kees Theeuwes
Vincent Bakx
Rob Mak

icon