Arons Zorg

Raad van Toezicht

Toezicht op zorg, klant en medewerker

De Raad van Toezicht is het hoogste, maar voor de meeste mensen vaak het meest onzichtbare orgaan binnen een organisatie. De Raad van Toezicht wordt door de Raad van het Bestuur op de hoogte gehouden van wat er speelt binnen de organisatie en behartigt op die manier de belangen van de klanten en medewerkers. Bovendien fungeert hij als klankbord voor de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat wij de doelstellingen nastreven die vastliggen in de statuten. Belangrijke doelen voor Arons Zorg zijn het geven van kwalitatief goede verpleegkundige thuiszorg, kraamzorg en hulp bij het huishouden. Dit wordt gekoppeld aan goed werkgeverschap. Concrete onderwerpen waar de Raad van Toezicht zich mee bezig houdt, zijn beleid en strategie, financieel beheer, naleving van wet- en regelgeving evenals klant- en medewerkerstevredenheid.

De Raad van Toezicht is opgesplitst in twee raden, één voor Arons Thuiszorg en één voor Arons Kraamzorg. Daarbij is bij Arons Kraamzorg Gerard Peppenster de bestuurder. Bij Arons Thuiszorg is dit Jacqueline van de Ven.

icon

De Raad van Toezicht voor Arons Kraamzorg bestaat uit de volgende leden:

  • Ernst Wentzel (voorzitter)
  • Kees Theeuwes
  • Vincent Bakx
  • Rob Mak

De Raad van Toezicht voor Arons Thuiszorg bestaat uit de volgende leden:

  • Berna Trommelen (voorzitter)
  • Ernst Wentzel
  • Jack Schepers
  • Kees Theeuwes