Publicaties

Arons Zorg is een actieve, groeiende organisatie die mensen thuis ondersteunt met passende zorg. Wij hebben als doel bij te dragen aan levensgeluk, van kraamzorg tot thuiszorg. Wij zijn altijd enthousiast op zoek naar mogelijkheden die passen bij de vraag van onze klanten en de kracht van onze medewerkers. Daarbij blijven wij onszelf verbeteren zodat je verzekerd bent van de zorg die je verdient.

icon

Bestuurs- en kwaliteitsverslag

Jaarlijks publiceren wij het bestuurs- en kwaliteitsverslag waarin je onze ontwikkelingen op de voet kunt volgen. Een samenvatting van het verslag kun je bij ons opvragen.

Jaarrekening

Heb je interesse in onze jaarrekening, dan kun je deze inzien op de website van Desan.

Statuten

Arons Zorg heeft een maatschappelijke doelstelling en past de Zorgbrede Governancecode toe, zoals deze door de betrokken brancheorganisaties is vastgesteld. Dit betekent dat Arons Zorg de regels rondom goed bestuur toepast en op transparante wijze verantwoording aflegt aan de samenleving. De bepalingen uit de Zorgbrede Governancecode zijn opgenomen in de statuten, Reglement Raad van Bestuur en Reglement Raad van Toezicht.