Klachten en schade

Regelmatig bespreken onze medewerkers of de zorgverlening naar wens verloopt. Hoewel wij er naar streven je zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het voorkomen dat je ontevreden bent. Ook kan het voorkomen dat tijdens het zorgmoment schade ontstaat in je woning. Wij vinden het belangrijk dat je dit (zo snel mogelijk) kenbaar maakt bij ons.

 

icon

Een klacht melden

Arons Zorg omschrijft in de klachtenprocedure hoe je je ontevredenheid kenbaar kunt maken, hoe je klacht wordt afgehandeld en de contactgegevens van de klachtenfunctionaris. Heb je een klacht, dan moet je de klacht altijd melden bij Arons Zorg. Dit kan per:

Een schade melden

Het kan gebeuren dat je in huis schade oploopt tijdens het zorgmoment. Als een medewerker van Arons Zorg schade heeft veroorzaakt door aantoonbare schuld, vragen we je dit binnen 24 uur na constatering bij Arons Zorg te melden. Arons Zorg is aansprakelijk voor schades ontstaan door onoordeelkundig handelen van onze medewerker, opzet, grove schuld of nalatigheid. Schades die zijn te wijten aan ouderdom of slijtage vallen hier nadrukkelijk niet onder.

Wil je een schade melden, dan kun je dit aangeven bij de medewerker. Deze zal de schade digitaal melden bij de organisatie. De benodigde cliëntgegevens inventariseert de medewerker via het inventarisatielijst schadeformulier. Je kunt hier ons schadereglement bekijken. Voor het vaststellen van de schadevergoeding wordt uitgegaan van de dagwaarde. Arons Zorg heeft tevens een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.

image

Arons Zorg is aangesloten bij:

De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
info@klachtenloket-zorg.nl
www.degeschillencommissiezorg.nl

Stichting Zorggeschil
Postbus 24018
3502 MA Utrecht
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl