Gedragscode

Binnen Arons Zorg is een Gedragscode opgesteld over de omgang tussen klanten en medewerkers. Wij gaan er van uit dat zowel klanten als medewerkers respectvol met elkaar omgaan en rekening houden met elkaar. Uiteraard zijn de medewerkers van Arons Zorg verplicht om hetgeen uit hoofd van hun werkzaamheden ter kennis komt geheim te houden.

Bij Arons Zorg draait het allemaal om mensen, om persoonlijke aandacht en om de kans om vrij en zelfstandig te kunnen leven en werken. Als organisatie hebben we geen standaard merkbeloften, maar wél betrokken mensbeloften. We vinden het ontzettend belangrijk dat we op elkaar kunnen vertrouwen.

Disclaimer

Download hier onze disclaimer.

icon