Cliëntenraad van de thuiszorg

Wij halen graag waardevolle input op bij de mensen waar het om draait: mensen die op ons vertrouwen voor de ondersteuning die ze nodig hebben. Hierbij speelt de Cliëntenraad Thuiszorg een grote rol.

Onze Cliëntenraad praat mee over zorginnovatie, veiligheid, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, verbeteracties en klanttevredenheid. Ook worden ze betrokken bij organisatorische ontwikkelingen en het financiële plaatje.

De Cliëntenraad wordt vertegenwoordigd door vrijwilligers. Op dit moment bestaat de Raad uit:

  • Herman van Oers (voorzitter)
  • Mia Manders
  • Cor Swaagman
icon

De stem van de klant

Bij ons staat de wens van de klant centraal. Daarom willen we continu weten wat de wensen zijn van onze klanten, wat ze vinden van onze zorg en alles daar omheen. De thuiszorgklant wordt vertegenwoordigd door de Cliëntenraad. De Raad behartigt de gezamenlijke belangen van de klanten en oefent via overleg met de Raad van het Bestuur invloed uit op het beleid. De Cliëntenraad is als het ware de stem van de klant omdat zij kan praten vanuit de ervaringen van de klanten.

Het is goed om te merken dat we serieus worden genomen bij Arons Zorg.

Samenstelling van de Raad

Bij voorkeur nemen onze klanten deel aan de Raad. Als dit niet mogelijk is, kunnen ook familieleden lid worden van de Cliëntenraad. Tevens zijn niet-klanten met affiniteit voor de zorg van harte welkom. De leden van de Cliëntenraad worden benoemd voor een periode van drie jaar en is op vrijwillige basis.

Koffiegesprekken

Om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt onder de klanten en de kwaliteit te borgen, houdt de Cliëntenraad jaarlijks zogenaamde koffiegesprekken.

Werkzaamheden van de Raad

Binnen de Cliëntenraad praat de klant niet alleen mee over de geboden zorgverlening, maar ook over de ontwikkelingen binnen Arons Zorg. Dankzij deze Raad kan de organisatie actief aandacht besteden aan onderwerpen die bij de klanten leven. Jaarlijks publiceert de Cliëntenraad een jaarverslag waarin wordt weergegeven wat de Cliëntenraad het afgelopen jaar heeft gedaan. Tevens geven zij in dit verslag inzicht in de plannen voor het komende jaar. Ben je geïnteresseerd in het jaarverslag dan kun je het ons laten weten via clientenraad@aronszorg.nl.

Invloed en meepraten?

De resultaten van de Cliëntenraad komen werkelijk ten goede aan de klanten en de zorg. Dat maakt het werk de moeite waard. Neem contact op met de Cliëntenraad:

  • als je meer informatie wenst;
  • als je lid wilt worden van de Cliëntenraad. De Raad zoekt nieuwe, enthousiaste leden;
  • als je suggesties hebt om de zorg te verbeteren;
  • als je de Cliëntenraad wilt uitnodigen voor een gesprek bij je thuis.

De Cliëntenraad is bereikbaar op clientenraad@aronszorg.nl of telefonisch op 06 – 1497 92 39  (op maandag: 13.00 – 15.00 uur). Let op: Voor individuele klachten hebben wij een klachtenregeling. Meer weten? Neem dan telefonisch contact op met onze klachtenfunctionaris via 073 – 631 1300.