Kraamzorg op maat

Zorg op maat betekent dat we een vorm van kraamzorg aanbieden die zo veel mogelijk aan jouw persoonlijke wensen en behoeften tegemoet komt. Daarnaast bieden wij ook kraamzorg aan niet-Westerse gezinnen, waarbij wij rekening houden met de culturele achtergronden. Arons Zorg kent meerdere vormen van kraamzorg bij je thuis, waarbij je kunt kiezen uit meer of minder intensieve zorg.

icon

Partusassistentie

Als de bevalling thuis of poliklinisch plaatsvindt, assisteert de kraamverzorgende de verloskundige bij de bevalling. Na de bevalling verzorgt de kraamverzorgende moeder en kind. Speciaal de eerste uren na de geboorte wordt de gezondheidssituatie van beiden goed in de gaten gehouden.

Minimale kraamzorg

Gedurende acht dagen krijg je gemiddeld drie uur per dag kraamzorg. Dit kan in overleg ’s ochtends en/of ’s middags zijn. Bij de minimale kraamzorg ligt het accent op de lichamelijke verzorging van moeder en kind en op voorlichting. De kraamverzorgende verricht geen huishoudelijk werk.

Kraamzorg op maat (standaard)

Afhankelijk van je persoonlijke (thuis)situatie en hoe de bevalling verloopt, wordt via het Landelijk Indicatieprotocol (LIP) vastgesteld hoeveel uur kraamzorg je mag ontvangen. Het geïndiceerde aantal uren (+/- 45-49 uur) wordt verdeeld over 8 dagen kraamzorg. Naast de lichamelijke verzorging van moeder en kind, de observaties, de ondersteuning bij borst- of flesvoeding en de voorlichting, verricht de kraamverzorgende ook huishoudelijke en gezinstaken. Een onderdeel van het kraambed bestaat uit ‘video bellen’ zodat we je ook goed op afstand kunnen ondersteunen tijdens je kraamtijd.

LIP indicatie

Arons Zorg werkt volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP). Op basis van je persoonlijke situatie en het verloop van je zwangerschap wordt vastgesteld hoeveel uren kraamzorg je krijgt. Tijdens je intakegesprek wordt een eerste indicatie vastgesteld. Gedurende je kraamtijd kan een herindicatie plaatsvinden. Voor meer informatie over het Landelijke Indicatieprotocol Kraamzorg adviseren we je contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Couveuse nazorg

De zorg voor een couveuse baby is anders dan de zorg voor een op tijd geboren baby. Als je kindje in het ziekenhuis ligt, kun je als ouders met al je vragen en onzekerheden in het ziekenhuis terecht. Arons Zorg biedt je de mogelijkheid tot couveuse nazorg aan om de overgang van ziekenhuis naar huis te vergemakkelijken. Onze speciaal getrainde kraamverzorgende maakt je vertrouwd met de verzorging van je kindje in de thuissituatie. Ze geeft jou praktische tips en adviezen, daarnaast kan je met al je vragen bij haar terecht. Vraag bij Arons Zorg en/of je verzekeraar na of je in aanmerking komt voor couveuse nazorg.

VIP – Vroegtijdige Inzet Partusassistentie

De kraamverzorgende kan in een vroeg stadium van de bevalling aanwezig zijn om je zo optimaal mogelijk te begeleiden. Deze vroegtijdige inzet partusassistentie, ofwel VIP, bevordert het normale verloop van de bevalling. Dit doet de kraamverzorgende door middel van emotionele ondersteuning en het zoeken naar verschillende houdingen om je weeën op te vangen. Onze kraamverzorgenden zijn speciaal opgeleid voor het verlenen van VIP-zorg. Je kunt zelf bepalen of je gebruik wilt maken van deze vroegtijdige zorg. Bespreek dit met je verloskundige zodat ze weet dat de kraamverzorgende eerder opgeroepen moet worden. Goed om te weten: de zogenaamde VIP-uren worden vergoed door je zorgverzekeraar en staan los van de kraamzorguren!

Extra uren kraamzorg

Wil je meer uren kraamzorg ontvangen? Dan is uitbreiding geen probleem bij Arons Zorg. Neem telefonisch contact met ons op.

image

Speerpunten van kraamzorg

Arons Zorg onderscheidt in haar zorg- en dienstverlening door:

  • Kraamconsulente komt persoonlijk aan huis om je wensen te bespreken (bij je 1e kindje en op indicatie)
  • Kraamzorg zoals jij dat wenst: persoonlijk, vertrouwd en professioneel
  • Flexibele kraamzorg
  • Gezinsgerichte kraamzorg
  • Servicepunt voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen (bijv. borstkolven, rugsteun, enz.)
  • Borstvoedingscoaches die je adviseren bij de borstvoeding tijdens de kraamperiode
  • Uitgebreid cursusaanbod
  • Alle kraamverzorgenden staan ingeschreven bij Kennis Centrum Kraamzorg
  • Alle kraamverzorgenden hebben het certificaat EHBO voor kinderen behaald
  • Alle kraamverzorgenden hebben een iPad om de zorg zo optimaal mogelijk te kunnen leveren (bijv. ‘video’ bellen)