Arons Zorg

De Cliëntenraad aan het woord

“Ik vind het leuk werk, het boeit me”. Voorzitter van de Cliëntenraad, Herman van Oers, is gepensioneerd en heeft daardoor gelukkig veel tijd voor de Cliëntenraad. Het kost tijd maar hij doet het met plezier. Als voorzitter van de Cliëntenraad vindt hij het belangrijk om goed geïnformeerd te worden door Arons Zorg en dat gebeurt ook. De Cliëntenraad heeft een goede band met de bestuurder Marjolein Jaquet: “Openheid en helder zijn is belangrijk in onze relatie met de bestuurder.”

Het afgelopen jaar had de Cliëntenraad onder andere contact met de bestuurder over het coronabeleid bij Arons Zorg. Herman van Oers vindt dat de Cliëntenraad goed wordt geïnformeerd, maar zelf houden ze ook vinger aan de pols. “Eén van onze dringende vragen was bijvoorbeeld: wanneer worden medewerkers gevaccineerd?”

icon

Wat doet een Cliëntenraad?

De afgelopen maanden had de Cliëntenraad minder direct contact met de Thuiszorg klanten van Arons Zorg. De Cliëntenraad heeft een telefonisch spreekuur op maandag van 13.00-15.00 uur, (bereikbaar via telefoonnummer 06 – 1497 92 39) maar de afgelopen periode is er niet veel gebeld. “Wellicht dat klanten in deze periode genoeg aan hun hoofd hadden en niet precies weten wat een Cliëntenraad is en wat we voor hen kunnen betekenen.”

De Cliëntenraad kan in ieder geval tekst en uitleg geven over beleid maar ook worden er informatiemiddagen georganiseerd over verschillende onderwerpen zoals Alzheimer of WMO. Dit laatste kan hopelijk snel weer worden opgepakt. Daarnaast kan de Cliëntenraad als tussenpersoon fungeren tussen de klant en Arons Zorg.

We zijn geen klachtenbureau maar we zijn altijd bereid om te helpen om bijvoorbeeld een brief op te stellen en te luisteren naar de klanten van Arons Zorg. We kunnen de klant op weg helpen en handvaten geven.

Heeft de Cliëntenraad in de afgelopen maanden nog contact gehad met klanten van Arons Zorg?

“We missen de koffiemiddagen, dat waren de momenten dat we de klanten van Arons Zorg persoonlijk zagen en spraken”, vertelt Herman. Het is lastig om in coronatijd contacten te leggen. De Cliëntenraad heeft zelf geen databank met gegevens van de klanten (dat mag ook niet), maar een klant mag altijd met de Cliëntenraad contact opnemen. “En als we het antwoord niet weten, we hebben korte lijntjes naar Arons Zorg. Veel vragen kunnen wij dan ook beantwoorden.”

Hopelijk breekt er snel een nieuwe periode aan, wat zijn de plannen van de Cliëntenraad voor de tweede helft van 2021?

“Het verlangen is uiteraard dat we weer snel wat kunnen organiseren voor de klanten”, vertelt Herman. Voorlichtingsmiddagen, weer het gesprek aangaan met de klant: “Mensen hebben best veel vragen. Niet alleen over wanneer ze hulp kunnen verwachten. Er is zoveel meer. Vergeet niet dat een medewerker veel aan de klant vertelt. De klant vertelt ons hier ook wel eens over. Dit zijn signalen waar we zeker wat mee doen.”

Vacature vrijwilliger Cliëntenraad

De Cliëntenraad is altijd op zoek naar mensen die willen plaatsnemen in de raad. Het gaat om een vrijwilligersfunctie, voor mensen die zelf zorg krijgen, contactpersonen van klanten of mensen die sowieso affiniteit met de zorg hebben. Het kost ongeveer 6-8 uur per maand. Je bent aanwezig bij vergaderingen met de Ondernemingsraad, de Raad van Toezicht en de bestuurder. Uiteraard heb je je voorbereidingen daarvoor en natuurlijk zijn er de koffiemomenten met de klanten.

Mijn functie geeft mij vooral voldoening omdat ik voor 3200 klanten in de Thuiszorg mijn zegje kan doen. Om dingen voor elkaar te krijgen. Ik ben zelf klant dus ik wil zelf ook de beste service hebben. De hele Cliëntenraad streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de klant bij Arons Zorg de beste zorg krijgt. Verbeteringen zijn altijd mogelijk en daarom gaan we het gesprek aan met Arons Zorg én met de klant.

De Cliëntenraad is bereikbaar voor alle klanten uit de Thuiszorg op clientenraad@aronszorg.nl of telefonisch op 06 – 1497 92 39 tijdens het wekelijks spreekuur op maandag van 13.00 – 15.00 uur.

Uitgelicht