Arons Zorg

Casemanager dementie

icon

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor bepaalde hersenaandoeningen, waarvan de ziekte van Alzheimer de bekendste is. Dementie heeft grote impact op het leven van mensen met dementie en hun naasten.

Symptomen

Het begint meestal met vergeetachtigheid. Gewone vergeetachtigheid bij ouderen betekent echter nog niet dat iemand dement is. Pas als verschillende problemen naast de geheugenklachten optreden, is er sprake van dementie. Bijvoorbeeld: Problemen met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, vergissingen in tijd en plaats, taalproblemen, kwijtraken van spullen, verminderd beoordelingsvermogen, terugtrekken uit sociale activiteiten, onrust, stemmingswisselingen en gedragsveranderingen. De eerste tekenen van dementie zijn in het begin nog betrekkelijk eenvoudig te maskeren. Wanneer echter de problemen steeds vaker samenvallen, kan het achteruitgaan van een persoon geleidelijk maar soms ook heel snel gaan.

Wat doet een casemanager dementie?

De diagnose dementie brengt grote veranderingen en onzekerheden met zich mee, mede omdat het verloop van de ziekte onvoorspelbaar is. Een tijdige diagnose, een juiste behandeling, hulp en begeleiding zijn van groot belang om het leven met dementie te verlichten. Een casemanager dementie heeft veel kennis van de ziekte dementie en weet welke mogelijkheden er in de buurt zijn voor een persoon met dementie. Besluiten worden gezamenlijk genomen met de persoon met dementie en zijn naasten.

De casemanager wordt vaak gezien als steun en toeverlaat, heeft een coördinerende functie en is een vast aanspreekpunt voor de betrokkenen tijdens het hele proces. Zij helpt u en uw naasten bij:

Vergoeding en aanvraag

Iedereen waarbij de diagnose dementie is vastgesteld, heeft recht op ondersteuning van een casemanager dementie. De casemanager is er ook voor de mantelzorger. Zorgen voor iemand met dementie gaat immers vaak 24 uur per dag door. Een casemanager werkt voor een thuiszorgorganisatie maar is daarbij geheel onafhankelijk. De casemanager van Arons Zorg heeft een post-hbo opleiding casemanagement dementie gevolgd. De aanvraag voor casemanagement dementie loopt via de persoon met dementie, de huisarts, geriater of wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige indiceert.

De kosten van casemanagement dementie worden vergoed vanuit de basisverzekering en vallen onder wijkverpleging. U betaalt geen eigen bijdrage en heeft geen eigen risico. Is er een Wlz-indicatie dan geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Casemanager dementie bij Arons Zorg

Bij Arons Zorg zijn Carin de Vries en Hetty Trommelen werkzaam als casemanager dementie.

Om mijn werk goed te kunnen doen, vind ik het erg belangrijk om een goede vertrouwensband te hebben met de persoon met dementie en zijn naasten. Het gaat vaak om een langdurige relatie, waarbij de omstandigheden steeds weer veranderen. Bovendien is iedere situatie weer anders, omdat ook familieleden zo verschillend reageren. Mijn insteek is om mensen zo te begeleiden en te ondersteunen, dat zij zo lang mogelijk veilig en comfortabel thuis kunnen blijven wonen, met behoud van de eigen autonomie. Hierbij vind ik het van groot belang dat ook de mantelzorgers kwaliteit van leven behouden. Mensen met dementie zijn vaak zo puur in hoe zij iets beleven en dat raakt mij.”

Carin de Vries

Contact

Onze casemanagers dementie zijn telefonisch bereikbaar op 073-631 1300 of stuur een e-mail naar cmdementie@aronszorg.nl.

Uitgelicht