Bestuurderswissel bij Arons Zorg

Marjolein Jaquet stopt per 15 september 2022 als bestuurder van Stichting Arons Kraamzorg. Na een termijn van 4 jaar draagt ze het stokje over Gerard Peppenster. Marjolein Jaquet blijft in een andere rol betrokken bij de ontwikkeling van Arons Kraamzorg

icon

De Raad van Toezicht is Marjolein zeer erkentelijk voor haar betrokkenheid en inzet als bestuurder in een bijzondere en ingewikkelde periode. Zij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de strategieontwikkeling en koersbepaling van Stichting Arons Zorg, Stichting Arons Thuiszorg en Stichting Arons Kraamzorg. Door de belangen van zowel de klant als de medewerker centraal te stellen, zijn passende keuzes gemaakt voor de continuïteit van de stichtingen.

 

De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de wijze waarop Marjolein het vele werk heeft verzet en wenst haar veel succes in het vervolg van haar carrière. Met ingang van 16 september 2022 is Gerard Peppenster benoemd als uitvoerend bestuurder. Gerard Peppenster heeft een brede en uitgebreide ervaring als ondernemer en bestuurder. De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat Stichting Arons Zorg en Stichting Arons Kraamzorg bij hem in goede handen zijn.

Uitgelicht